Intel Teaming Technology

Dnes jsem se rozhodl napsat něco o Intel Teaming Technology (dále jen ITT) pro začínající správce počítačových sítí. Hodlám odpovědět na následující otázky:

 • Co je ITT?
 • K čemu je ITT dobré?
 • Co k použití ITT potřebuji?
 • Módy fungování ITT
 • Zdroje

Co je to Intel Teaming Technology?

ITT je technologie pro propojení dvou síťových karet do funkce kterou požadujeme. Může to být zvýšení propustnosti i ochrana proti selhání hardware, záleží to jen na správci jak využije tuto technologii.

K čemu je ITT dobré?

Umožňuje spojit 2 nebo více fyzických NIC (síťových karet) do jednoho logického adaptéru, který se označuje jako bound (svazek).

Zdroj: Samuraj

Zde uvedu výpis možných režimů provozu ITT:

 • AFT
 • ALB
 • RLB
 • SLA

AFT – Adapter Fault Tolerance

Režim podporující více modelů síťových karet a více rychlostních režimů. Vyžaduje však alespoň jednu síťovou kartu ze série Intel PRO Server Adapter. Všechny adaptéry pak mohou být připojeny do jednoho switche, při selhání primáru dojde k naklonování MAC adresy na sekundár.

Výhody
 • Ochrana proti selhání síťové karty, zvýšení dostupnosti
Požadavky
 • Alespoň jeden Intel PRO Server Adapter
 • Alespoň dvě síťové karty
 • Vypnutá funkce Spanning Tree na switchi

…jeden adaptér aktivní a ostatní jsou standby (přepnou se v případě výpadku), nenastavuje se na straně switche…

Zdroj: Samuraj

SFT – Switch Fault Tolerance

Režim podporující více modelů síťových karet a více rychlostních režimů. Vyžaduje však alespoň jednu síťovou kartu ze série Intel PRO Server Adapter. Každý adaptér je připojený do jiného switche, které dohromady tvoří primár a sekundár počítačové sítě, popřípadě uskupení pro load balancing. Zde využiji obrázek od Intelu pro představu:

Diagram pro SFT

Výhody
 • Ochrana proti selhání aktivního prvku sítě
Nevýhody
 • Alespoň jeden Intel PRO Server Adapter
 • Dvě síťové karty (více ani méně nelze provozovat v režimu SFT)
 • Vypnutá funkce Spanning Tree na switchi, pro porty ITT

…podporuje dvě linky připojené do dvou různých switchů, jedna je aktivní a druhá standby, nenastavuje se na straně switche…

Zdroj: Samuraj

ALB – Adaptive Load Balancing

Režim pro zvýšení propustnosti linky. V tomto režimu funguje primár pro příjem požadavků od klientů a sekundáry odesílají data klientům.

Výhody
 • Ochrana proti selhání síťové karty
 • Zvýšení propustnosti směrem ke klientům
Nevýhody
 • Dvě až osm síťových karet Intel PRO Server Adapter

…odesílaný provoz je vyvažován přes všechny adaptéry, zároveň poskytuje fault tolerance, může provádět load balancing i na příchozím provozu, nenastavuje se na straně switche…

Zdroj: Samuraj

RLB – Recieve Load Balancing

Režim pro zvýšení propustnosti linky. Umožňuje zvýšit propustnost směrem do serveru zapojením několika síťových karet.

Výhody
 • Ochrana proti selhání síťové karty
 • Zvýšení propustnosti směrem na server
Nevýhody
 • Dvě až osm síťových karet Intel PRO Server Adapter
 • Nelze využít pro virtualizační řešení Microsoft Hyper-V
  • Při použití  Hyper-V primár obdrží veškerý RX(příjem) provoz bez ohledu na rychlost linky
 • Využívají se jen adaptéry s nejvyšší rychlostí

VMLB – Virtual Machine Load Balancing

Režim speciálně pro použití s Microsoft Hyper-V. Zvyšuje Rx i Tx propustnost.

Výhody
 • Zvyšuje propustnost linky
 • Zlepšuje odezvu od Hyper-V
Nevýhody
 • Dvě až osm síťových karet Intel PRO Server Adapter, různé rychlosti
 • Nefunguje s IPX

ILA ( LA ), CFEC ( FEC ) nebo GEC – Intel Link Agregation, Cisco Fast EherChanell, Gigabit EtherChannel

 • Režimy provozu nahrazující SLA (Static Link Agregation)
 • Musí být provozováno s ILA kompatibilním switchem

IEEE 802.3ad

Tento standard lze zavést dvěma způsoby:

SLA – Static Link Agregation

…je použití manuálního EtherChannelu, kdy je na switchi nastaven mód on

Zdroj: Samuraj

 • Ekvivalent k EtherChanell
 • Provoz pouze s ILA switchem

EtherChannel je metoda, která zařizuje odesílání a přijímání dat přes více interfaců.

Když vytvoříme EtherChannel, tak se vytvoří jeden virtuální port, s kterým dále pracují všechny technologie. Takže například Spanning Tree vidí skupinu portů jako jeden port a vše tudíž pracuje jak má (nedojde k blokování těchto redundantních linek).

EtherChannel používá Load Balancing, aby rozložil zátěž na všechny linky ve skupině. Když odesílá data, tak podle MAC adresyIP adresyzdrojové či cílové určuje, přes jakou linku data odešle (není to závislé na vytížení nebo rychlosti linky).

Zdroj: Samuraj

DYNAMIC
 • Vyžaduje 802.3ad kompatibilní switch
 • Aktivní agregační software mezi adaptéry nebo switchi
 • Musí být specificky nastaveno

Dynamický režim provozu vytváří Load Balancing pouze mezi dvěma teamy najednou

Tabulka funkcí

  Funkce     Režim provozu Dyn. 802.3ad  
 AFT ALB  RLB  SLA
 Ochrana proti selhání zařízení (Switch/Adaptér) ANO ANO  ANO  ANO  ANO
Agregace linky  NE ANO ANO ANO ANO
Load Balancing (rozložení zátěže) NE Pouze Tx Tx i Rx Tx i Rx Tx i RX
L3 agregace adresy NE jen na IP ANO ANO ANO
L2 agregace adresy NE  NE ANO ANO ANO
Linky o více rychlostech ANO ANO  NE  NE ANO

MVT (Multi Vendor Teaming, Teaming od více výrobců) je k dispozici pouze pro systémy na platformě MS Windows.

Zdroje použité v článku:

 • http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm – Kompletní informace o technologii
 • http://www.samuraj-cz.com/clanek/cisco-ios-21-etherchannel-link-agregation-pagp-lacp-nic-teaming/ – zajímavý článek na stejné téma, bohužel staršího data

Jen doplním…

ITT není technologie využívaná jen v serverch. jJsou jí vybaveny i kvalitní základní desky pro Work Stationy a nebo pro uživatele vyžadující vysoký síťový výkon (včetně hráčů).

ITT je určena pro všechny moderní síťové technologie jako je metalická kabeláž a optické spoje. Wi-Fi má pro tuto technologii alternativu v MIMO, ale už jsem viděl i teaming mezi kartami.

Všeobecně teaming podporují výrobci jako Broadcom, Marvell, Atheros a Intel. Na straně aktivních prvků pak Cisco, Mikrotik a další.

Multimediální obsah:


Zde je docela dobře uvedeno jak Teaming aktivovat.


Další návod a informace, tentokrát pro Hyper-V.


Další návod a informace, tentokrát pro použití v osobním PC Asus, adaptéry Marvell.

1 Responses to Intel Teaming Technology

Leave a Reply